Huisregels

• Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen
• Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
• Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan minder valide personen.
• U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
• Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
• Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
• Tot slot is het binnen onze praktijk verboden huisdieren mee te nemen (m.u.v. blinde geleide hond), te roken, alcohol te drinken, wapens bij u te hebben of drugs te gebruiken.